DENTAL PRACTICE DATA

Name:

Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna

LEK. STOM. KATARZYNA WYSOCZAŃSKA

Adress:

ul. HERBERTA 22A

55-010 Radwanice, (near Wrocławia)

Minicipality: Siechnice

District: Wrocławski

Poland

e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile phone: +48 500 259 559
NIP: 911-101-28-73
Company ID: 930902820
Wpis do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich Nr 69-99-2-7452360
Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Św. Katarzyna w dn. 02/11/2005 Nr 2911
Bank account number: 40 1020 5226 0000 6102 0036 2186
Account number IBAN: PL 40 1020 5226 0000 6102 0036 2186