Formularz wywiadu lekarskiego

Wypełnienie formularza wywiadu stomatologicznego jest dla lekarza źródłem informacji o pacjencie - jego schorzeniach i stosowanych terapiach.
 Informacje na temat stanu zdrowia pacjenta pozwalają na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług.
 Uzyskane od Państwa informacje są brane pod uwagę przy wyborze metody leczenia, rodzaju znieczulenia oraz przy podejmowaniu decyzji o aplikacji poszczególnych leków.

Formularz do pobrania znajdziesz tutaj