Protetyka stomatologiczna – dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów własnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne.

 Mogą one być:

 • stałe (nie dające się usunąć z ust)
 • ruchome (dające się wyjąć z ust)
  • protezy akrylowe
  • protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej)
  • protezy nylonowe lub acetalowe lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za  pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych.
Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in.
 • protezy akrylowe
 • protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej)
 • protezy nylonowe
 • acetalowe
Do stałych m.in.
 • uzupełnienia ceramiczne – korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej,
 • wkłady koronowo-korzeniowe.

Aby usprawnić i przyspieszyć przebieg wizyty, prosimy o wypełnienie dokumentu "Zgoda pacjenta na leczenie protetyczne" dokument można pobrać tutaj.